Oferta

Naszym klientom oferujemy szeorką gamę świadczonych usług:


  • sporządzanie map do celów projektowych
  • tworzenie map numerycznych
  • tyczenie budynków
  • tyczenie obiektów liniowych, sieci uzbrojenia terenu
  • inwentaryzacje powykonawcze
  • ustalenia granic
  • podziały
  • wznowienia punktów granicznych
  • pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych


OFERTA

Gwarantujemy Naszym klientom atrakcyjne ceny oraz krótkie terminy realizacji zamówień.

KONTAKT

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych naszą ofertą do kontaktu z nami:

tel: 788-077-799
e-mail: kontakt @ geoexpres.pl