Zaznacz stronę

Oferta

Naszym klientom oferujemy szeorką gamę świadczonych usług:

$

sporządzanie map do celów projektowych

$

tworzenie map numerycznych

$

tyczenie budynków

$

tyczenie obiektów liniowych, sieci uzbrojenia terenu

$

inwentaryzacje powykonawcze

$

ustalenia granic

$

podziały

$

wznowienia punktów granicznych

$

pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych